İlkelerimiz

- İş sağlığı ve güvenliği,

- Tasarrufa önem vermek,

- Müşteri odaklı çalışmak,

- Eğitimli, deneyimli ve katılımcı iş gücü birikimini en önemli değer olarak görmek,

- Sürekli iyileştirmeyi, yenilikçiliği ve pozitif yönde değişimi esas almak,

- Çevreye duyarlı yaklaşım,

- Tüm faaliyetlerimizde adil bir şekilde insana değer vererek, topluma katkıda bulunmak.