Sıhhi Tesisat

Sıhhi tesisat, yapı için gerekli olan suyun temini, depolanması, ısıtılması, yumuşatılması, pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyu tahliyesi alanlarını içermektedir.