İlkelerimiz

  • İş sağlığı ve güvenliği

  • Tasarruf bilinci
  • Müşteri odaklı çalışmak

  • Eğitimli, deneyimli ve katılımcı işgücü
  • Sürekli gelişme, yenilik ve olumlu değişimi ilke edinmek
  • Çevreyi korumak

  • Topluma katkıda bulunmak ve tüm faaliyetlerimizde adil olarak insana değer vermek

FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM
YOUTUBE