FAALİYET ALANLARIMIZ

Isıtma Sistemleri, Havalandırma Sistemleri, Sıhhi Tesisat, Yangın Tesisat Sistemleri, Merkezi Klima Sistemleri ve Doğalgaz Tesisat Sistemleri konusunda müşterilerimize yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Isıtma Sistemleri

Isıtma sistemleri, kullanım mekanlarının istenen sıcaklıkta tutulabilmesi için iç ortamdan dış ortama (çevreye) olan ısı kaybının karşılanması prensibi ile çalışan sistemlerdir.

Sıhhi Tesisat

Sıhhi tesisat, yapı için gerekli olan suyun temini, depolanması, ısıtılması, yumuşatılması, pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyu tahliyesi alanlarını içermektedir.

Havalandırma Sistemleri

Havalandırma, kapalı bir alana temiz hava girerken buna eşdeğer hacimde, zararlı gazlarla, kokulara, tozlara kirlenmiş ve ısınmış havanın dışarı atılmasını sağlar.

Yangın Tesisat Sistemleri

Yangından korunma sistemleri, olası yangın anında insan sağlığına ve eşyalara zarar gelmeden yangını söndürmek amacıyla yapılan tesisat ve sistemlerdir.

Merkezi Klima Sistemleri

Merkezi klima sistemleri olarak bilinen VRV VRF sistemleri; kapasitesine göre bir kaç dış ünite grubuna birden fazla iç ünite cihazının bağlanması ile çalışan sistemlerdir.

Doğalgaz Tesisat Sistemleri

Doğalgaz sistemleri, yapıda doğalgaz kullanımının güvenli ve kontrollü bir şekilde yapılabilmesi işlemidir.